اطلاعیه ها

نشر دارخوین، کتاب‌های «اولین اذان»، «تلخ و شیرین»، «امدادهای غیبی» و «شهر هرت » به قلم علی حسینی منجزی را که دربرگیرنده خاطرات آزادگان است، در نمایشگاه استانی اصفهان رونمایی خواهد کرد.