سایر خبرها

محمد حسین دیانی، مدرس علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد اجرای طرح «فیپای مختصر» از سوی کتابخانه ملی را حرکت رو به عقب عنوان کرد و گفت: ارائه فیپای کامل با همان روال سابق حتی اگر با یک ماه تأخیر ارائه شود، بسیار بهتر از ارائه «فیپای مختصر» در ۴۸ ساعت است؛ چراکه […]

لورم ايپسوم يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند. يک متن بي مفهوم استاندارد است که طراح براي پرکردن صفحات وب از آن استفاده مي کند.