علی حسینی منجزی

نویسنده کتاب های

آمپول هوا
ابوطیاره
امدادهای غیبی
امیر دلها
اولین اذان
بازجویی
باند عقرب
بچه سرهنگ
تخریب‌چی کیه
تلخ و شیرین
خورشید دهلاویه
دو شیشه اشک
دیوانه خمینی
راننده لودر
روحانی دلداده
شهرهرت
یاران عاشورایی